Tiết kiệm chi phí du học

Cohortpay đã giúp hàng ngàn sinh viên tiết kiệm chi phí du học. Chúng tôi cũng có thể giúp bạn!
Chúng tôi có thể giúp bạn

Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohortpay


View Currency History

Education Provider or Agent looking to reduce costs and simplify payments for your students? Partner with Us

Tiết kiệm

Cohortpay converts your payments at foreign exchange rates usually only available to large corporations and we pass these savings on to you. Payments can be made to any education, insurance, accommodation or other international education service provider or to your own bank account* for living expenses. Not only that, we do not charge any fees.

Tìm hiểu

Pay tuition less bank

"It is great to finally see someone help alleviate the stresses of the high AUD on international students."

David Buisson, Emeritus Professor

Cách hoạt động

Chúng tôi chuyển tiền với tỷ giá thấp, do đó bạn có thể tiết kiệm chi phí. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thanh toán nhiều khoản tiền cùng lúc qua một giao dịch với Cohortpay.

1

Tải lên chi tiết giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn hướng dẫn thanh toán theo cách bạn mong muốn

2

Theo dõi khoản tiền của bạn từng bước qua cổng thanh toán Cohortpay khi chúng tôi chuyển tiền tới trường cho bạn.

How it works landing
Tìm hiểu

"Thanks team, you saved me over $600 on my first payment. The payment process was simple yet professional…"

Peter Clarke, Canadian student

Minh bạch

Thanh toán quốc tế thường chậm và phức tạp. Cohortpay cung cấp cho bạn một Bảng Điều Khiển (Dashboard) cá nhân để theo dõi tình trạng của các tất giao dịch từ khi bắt đầu tới khi kết thúc.

Tìm hiểu

Track payments

Cohort in the Media

Anthill logo
Courier mail logo
Voxy logo
Financial review logo

Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohortpay


View Currency History

Education Provider or Agent looking to reduce costs and simplify payments for your students? Partner with Us