Tiết kiệm chi phí du học

Cohort Go Payments đã giúp hàng ngàn sinh viên tiết kiệm chi phí du học.
Chúng tôi có thể giúp bạn

Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohort Go Payments


Xem lịch sử tiền tệ

Các công ty tư vấn du học đang tìm cách giảm thiểu chi phí và đơn giản hoá quá trình thanh toán cho học sinh? Đối tác của chúng tôi

Cách tiết kiệm nhất khi thanh toán tiền du học

Cohort Go Payments chuyển các khoản thanh toán của bạn theo tỷ giá hối đoái thường chỉ dành cho các tổ chức công ty lớn và chúng tôi giúp bạn tiết kiệm như vậy. Các khoản thanh toán có thể được thực hiện cho bất kỳ chương trình giáo dục, bảo hiểm, chỗ ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ giáo dục quốc tế nào, hoặc vào tài khoản ngân hàng của bạn * cho sinh hoạt phí. Không chỉ vậy, chúng tôi không thu phí.

Tìm hiểu thêm

Pay tuition less bank

"It is great to finally see someone help alleviate the stresses of the high AUD on international students."

David Buisson, Emeritus Professor

Cách hoạt động

Chúng tôi chuyển tiền với tỷ giá thấp, do đó bạn có thể tiết kiệm chi phí. Bạn cũng có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thanh toán nhiều khoản tiền cùng lúc qua một giao dịch với Cohort Go Payments.

1

Tải lên chi tiết giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn hướng dẫn thanh toán theo cách bạn mong muốn

2

Theo dõi khoản tiền của bạn từng bước qua cổng thanh toán Cohort Go Payments khi chúng tôi chuyển tiền tới trường cho bạn.

How it works landing
Tìm hiểu thêm

"Thanks team, you saved me over $600 on my first payment. The payment process was simple yet professional…"

Peter Clarke, Canadian student

Minh bạch

Thanh toán quốc tế thường chậm và phức tạp. Cohort Go Payments cho phép bạn theo dõi trực tiếp tình trạng giao dịch của bạn từ khi bắt đầu tới khi kết thúc.

Tìm hiểu thêm

Track payments

Truyền thông về Cohort

Anthill logo
Courier mail logo
Voxy logo
Financial review logo

Ước tính khoản tiền bạn cần đóng với Cohort Go Payments


Xem lịch sử tiền tệ

Các công ty tư vấn du học đang tìm cách giảm thiểu chi phí và đơn giản hoá quá trình thanh toán cho học sinh? Đối tác của chúng tôi